Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po Shemi stranice

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Tides of Conquest – Mehanizam igre

Tides of Conquest je 2021 godišnji specijal igre Travian: Legends. Evo pregleda njegovih opcija u poređenju sa uobičajenim novim serverima.

Glavne razlike su zadržane iz prethodnih godišnjih specijala:

  •  Karta drevne Evrope
  •  87 osvojivih regija koje proizvode pobjedničke bodove
  •  Novi sustav osvajanja (narod sela se ne menja prilikom osvajanja)
  •  Prosljeđivanje i spajanje vojske

Međutim, nema više frakcija koje su poznate iz Shadow Empires. U igri ponovo pobeđuje najbolji savez, a ne frakcija. Novi igrači počinju u okolini centra karte.

Što je novo ove godine? 

Pobjednički bodovi se čuvaju u selima

Osvajanjem ili rušenjem sela je moguće da dobijete ili izgubite pobjedničke bodove. 

Gradovi  

Možete unaprediti selo u grad i dobivate razne prednosti i da učvrstite strateški važnu poziciju.

Osmatračnice

Zidovi u gradovima imaju mogućnost da unaprede bonus okupljališta omogućavajući da se vidi tip jedinica.

Amblem saveza

Osnažite svoj savez slikom amblema koji će biti vidljiv na raznim mjestima u igri. Svaki igrač može da dizajnira amblem korišćenjem raznih opcija, oblika i boja, a vodstvo će odlučiti koji će koristiti.

Map.sql 

Map.sql je datoteka koju koriste neki alati. Sadrži detaljne podatke o selima na karti i ažurira se svakodnevno. Sad sadrži podatke o tome je li selo glavni grad, grad i koliko ima pobjednički bodova.

 Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne