Travian Odgovori

Započnimo s pitanjima

Pretraga po pitanjima

Da biste pronašli odgovor, odaberite glavnu kategoriju i zatim podkategorije dok se ne pojavi odgovor. U slučaju da ne pronađete odgovor koji vam je potreban, možete nas kontaktirati.

Imam pitanje o...

Malo detaljnije:

Pretraga po Shemi stranice

Ako preferirate pretragu po shemi stranice kao na većini drugih stranica? Nema problema, samo koristite navigaciju da biste pronašli svoj odgovor.

Tides of Conquest - Gradovi

U Tides of Conquest, možete da unapredite selo u grad. To ima razne prednosti, osobito važne sa strateškog gledišta, ali dolazi s cijenom.

Preduvjeti

  • Samo serveri koji to dozvoljavaju (Tides of Conquest).
  • Gradska vijećnica razina 20. 
  • Slobodan slot za naseljavanje. Ovo je opcija da naselite/osvojite novo selo na osnovu stečenih kulturnih bodova. Tako možete imati drugo selo ili pretvoriti postojeće u grad.

Opcije

Možete unaprediti selo u grad.

  • Grad ima 3 dodatna mjesta za zgrade.
  • Resursna polja mogu biti unapređena na raznu 12 u gradovima koji nisu glavni grad.
  • Zidovi mogu biti unapređeni s osmatračnicama koje donose dodatni bonus okupljalištu u otkrivanju dolaznih jedinica.
  •  Dodatno, vodovod može biti izgrađen samo u egipatskim gradovima (uključujući i glavni grad ako je grad).

Unapređenje

Potrebno je vrijeme kako bi se selo unapredilo u grad i ovisi o brzini servera.

  • na x1 i x2 serverima je potrebno 24 sata.
  • na x3 serverima je potrebno 12 sati.

Slot za naseljavanje koji je potreban za grad se zaključava čim se započne proces unapređenja.

Informacije o unapređenju su vidljive u profilu igrača (u popisu sela) i na karti (kada se prijeđe mišem preko sela).

Ukoliko neki drugi igrač osvoji grad tijekom procesa unapređenja isti se prekida. Međutim ako vlasnik sela osvoji svoje selo iz drugog sela, unapređenje se ne prekida.

Ne postoji drugi način za prekidanje unapređenja.

Osvajanja

Grad može biti osvojen na isti način kao i obično selo. Nakon osvajanja, grad zauzima 2 slota za naseljavanje. Ako imate slobodan samo jedan slot osvajanje će se dogoditi i sledeći slot će automatski biti iskorišten čim ga steknete.

 


Jeste li zadovoljni odgovorom na pitanje?

Da   Neutralno   Ne